Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

        Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa 26 stycznia 2019 do udziału w konferencji w ramach Drugiego Europejskiego Dnia Anestezji Regionalnej. Podobnie jak w roku ubiegłym chcemy w tym dniu zgromadzić wszystkich entuzjastów anestezji regionalnej, aby przybliżyć im aktualne zagadnienia i nowości współczesnej anestezji regionalnej. Tematyka konferencji obejmuje omówienie nowości w zastosowaniu technik znieczulenia regionalnego między innymi w położnictwie, rolę anestezji regionalnej w programie ERAS, wybrane zagadnienia dotyczące farmakoterapii. Życzylibyśmy sobie, aby konferencja stała się forum dla  wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami praktykami anestezji regionalnej, a jednocześnie okazją do poznania lub pogłębienia swojej wiedzy dla adeptów metody. Z tego względu  ważną częścią konferencji będzie panel dydaktyczny oraz warsztaty na ochotnikach pozwalające na praktyczne zapoznanie uczestników ze współczesnymi technikami anestezji regionalnej. Poza lekarzami specjalizującymi się lub szkolącymi w anestezjologii i intensywnej terapii do uczestnictwa w konferencji serdecznie zapraszamy lekarzy innych specjalności oraz studentów medycyny.
        Drugi Europejski Dzień Anestezji Regionalnej jest wyjątkowym wydarzeniem organizowanym równolegle w około 20 ośrodkach w całej Europie pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej (ESRA). Tematyka wszystkich odbywających się tego dnia konferencji jest taka sama, wykładowcami są lokalni eksperci i praktycy anestezji regionalnej. W Warszawie organizatorem konferencji jest I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

        Serdecznie zapraszamy. Musisz tam być!

       dr n. med. Piotr Nowakowski, przewodniczący Komitetu  Naukowego