Miejsce konferencji

CENTRUM DYDAKTYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ul. Księcia Trojdena 2a
02-109 Warszawa
www.centrumdydaktyczne.wum.edu.pl

 

Centrum Dydaktyczne WUM jest częścią Działu Eksploatacji — Kampus Banacha.

Oprócz codziennej działalności dydaktycznej Centrum Dydaktyczne WUM zapewnia nowoczesną bazę do organizacji wszelkiego rodzaju imprez: kongresów i konferencji naukowych, a także szkoleń.

 

Na konferencję zapraszamy do Auli A na I piętrze.

Warsztaty odbywać się będą na parterze w salach 141 i 142