Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

Serdecznie zapraszamy w dniu 25 stycznia 2020 do udziału w kolejnej już, trzeciej konferencji z cyklu Europejski Dzień Anestezji Regionalnej. 

Jest to wyjątkowe wydarzenie, którego patronem jest Europejskie Towarzystwo Anestezji Regionalnej (ESRA), organizowane tego samego dnia i w tym samym czasie w 30 ośrodkach w całej Europie. Program wszystkich spotkań jest taki sam i obejmują ważne zagadnienia współczesnej anestezji regionalnej. Wykładowcami są lokalni eksperci i praktycy anestezji regionalnej. W Warszawie organizatorem konferencji jest I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Podobnie jak w latach ubiegłych pragniemy w tym dniu zgromadzić wszystkich entuzjastów anestezji regionalnej. Życzylibyśmy sobie, aby konferencja stała się forum   wymiany doświadczeń dla lekarzy praktyków anestezji regionalnej, a także okazją do poznania lub pogłębienia wiedzy przez adeptów metody. Dlatego ważnym elementem konferencji będą praktyczne warsztaty na ochotnikach pozwalające na zapoznanie uczestników z  procedurami anestezji regionalnej od strony praktycznej. Poza lekarzami specjalizującymi się lub szkolącymi w anestezjologii i intensywnej terapii do uczestnictwa w konferencji serdecznie zapraszamy lekarzy innych specjalności oraz studentów medycyny.
        
Serdecznie zapraszamy. Musisz tam być!
dr n. med. Piotr Nowakowski, przewodniczący Komitetu  Naukowego