Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie LeczBól.pl jest Next Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kruszyńska 31, 01-365 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki), za numerem KRS 0000398395, NIP 5272668660, REGON 145837620.
 2. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, identyfikator użytkownika w serwisie (login), numer pwz, numer uprawnień zawodowych/dyplomu, , tytuł naukowy, dane do faktury (adres zamieszkania/siedziby, NIP), dane o wykonywanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego oraz skrót numeru karty kredytowej). Przetwarzane są także następujące dane, które są zbierane w sposób zautomatyzowany: adres internetowy wykorzystywanego urządzenia, identyfikator przeglądarki internetowej.
 3. Next Medica Sp. z o.o. nie sprzedaje ani nie udostępnia opisanych tu danych osobowych innym firmom.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z zamówionych przez Państwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Next Medica Sp. z o.o., w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane o zamówieniach i transakcjach, identyfikator przeglądarki i adres urządzenia internetowego oraz dane o płatnościach wykorzystywane są także do upewnienia się, czy transakcja przebiega prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa i regulaminem serwisu. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu, a także w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane przez nas na czas nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane W niektórych przypadkach mogą zostać zachowane pewne informacje po usunięciu konta użytkownika, na przykład gdy jest to wymagane przez prawo, występują nierozwiązane kwestie powiązane z kontem lub jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.
 6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do kopii danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, prawo do przeniesienia danych.
 7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Next Medica Sp. z o.o. na Waszą rzecz. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Next Medica Sp. z o.o. na Waszą rzecz.
 9. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem e-maila:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: +48 665 285 300, korespondencyjnie na adres siedziby:
  Next Medica Sp. z o.o.
  ul. Kruszyńska 31
  01-365 Warszawa