Miejsce konferencji

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Stanisława Binieckiego 6
02-097 Warszawa
http://ucs.cmwum.pl/

Wejście do budynku od strony Budynku Centrum Badań Przedklinicznych oraz od strony Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM.


PARKING:
Przy budynku UCS w miarę dostępnosci miejsc.
Wjazd od strony ul. Trojdena na kampus WUM.
Kwestia wjazdu na parking jest istotna, aby nie parkować na płatnym parkingu szpitala Banacha tylko przy dziekanacie i budynku UCS

 

Na konferencję zapraszamy do Auli Głównej (5.63) na IV piętrze.

Warsztaty odbywać się będą w Sali Seminaryjnej 3.39 na II piętrze