Program konferencji

 Sobota 25 stycznia 2020
CZĘŚĆ KONFERENCYJNA - AULA GŁÓWNA / nr 5.63  IV p.
08:00–10:40 SESJA 1
  Powitanie uczestników. Rozpoczęcie konferencji
Dr  Piotr Nowakowski
  SLIDO – prezentacja systemu ułatwiającego prowadzenie dyskusji.
  Blokady do operacji barku. Jak uniknąć porażenia przepony?
Dr Bułat Tuyakow
  PODCAST: My spinal doesn't work - why?
Mark Van De Velde, Belgia
  Popunkcyjne bóle głowy: leczenie konwencjonalne i nowe opcje.
Dr Maciej Łapoć
  PODCAST Regional anesthesia - the main step of OAF.
  "FAST TRACK" w protezoplastykach kolana: analgezja vs. uruchamianie
Dr Tomasz Wiśniewski
10:40–11:00 Przerwa na kawę
11:00–12:30 SESJA 2
  Operacje piersi: wybór najlepszej opcji z uwzględnieniem anatomii.
Dr Małgorzata Braczkowska
  PODCAST: LAST in new procedures: plane blocks, RA combinated with infiltrations.
Guy Weinberg, US
  LIVE DEMO: Od QLB do Erector spinae block
Dr Marek Janiak
12:30–15:00 Lunch dla uczestników
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
  WARSZTATY- SALA SEMINARYJNA / nr 3.39  II p.
  4 stanowiska - każde stanowisko dla max 6 os.

13:00–15:00

 

 


 

Blokady obwodowe - kończyna górna (stanowisko 1)
Blokady obwodowe - kończyna dolna (stanowisko 2)
Blokady ściany brzucha (stanowisko 3)
Blokady ściany klatki piersiowej (stanowisko 4)
Dr Andrzej Bieryło, Dr Marek Janiak, Dr Agnieszka Kowalska, Dr Kinga Olczyk-Miiller
BRAK MIEJSC

15:00–17:00 

Blokady obwodowe - kończyna górna (stanowisko 1)
Blokady obwodowe - kończyna dolna (stanowisko 2)
Blokady ściany brzucha (stanowisko 3)
Blokady ściany klatki piersiowej (stanowisko 4)
Dr Andrzej Bieryło, Dr Marek Janiak, Dr Agnieszka Kowalska, Dr Kinga Olczyk-Miiller
BRAK MIEJSC